Harmonogram podstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe

SM „Chemik” informuje, że wszystkie odpady o dużych gabarytach należy wrzucać bezpośrednio do kontenerów podstawianych przez WPO Alba. Odpadów nie wolno porzucać w piwnicach, przy osłonach śmietnikowych lub szczytach budynków. Harmonogram podstawiania kontenerów:

Chorwacka 78            09.04, 07.05, 04.06, 09.07, 06.08, 10.09, 08.10, 05.11, 03.12;

Jugosłowiańska 93     23.04, 21.05, 18.06, 23.07, 20.08, 24.09, 22.10, 19.11, 17.12; 

Parnickiego 6             16.04,  11.06,  13.08,  22.10,  17.12.

Mieszkańcy osiedla mogą także korzystać z kontenerów podstawianych poza terenem Spółdzielni na adresach: Bezpieczna 10,20,28, Chorwacka 33, Parnickiego 2,7,10,17,23 i Zaułek Rogoziński 1, 5a,11,15.

Harmonogram podstawiania kontenerów znajduje się także na stronach Ekosystemu www.ekosystem.wroc.pl

Przedmiotowe kontenery są przeznaczone dla całego obszaru zabudowanego budynkami wielolokalowymi lub jednorodzinnymi.

Odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odpady remontowe i budowlane, opony, smary, oleje można dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

  1. ul. Kazimierza Michalczyka 9 czynny od poniedziałku do piątku 8.00 – 17.00

w soboty: od 8.00 do 16.00

  • ul. Janowska 51 czynny od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

w wybrane soboty: od 7.00 do 15.00.