Nowa taryfa za wodę i ścieki

Szanowni Mieszkańcy:

Z dniem 6 lipca 2024 r., zmianie ulega Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Wrocław na okres 3 lat, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 24.06.2024 r. nr V.RZT.70.75.2024.

Opłata  będzie obowiązywać od miesiąca lipca 2024r.

Wzrost cen zimnej wody i odprowadzania  ścieków jest  niezależny od Spółdzielni.

Szczegółowy wykaz taryf do wglądu na stronie MPWiK www.mpwik.wroc.pl oraz w siedzibie SM „Chemik”.