You are currently viewing OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy

Zmianie ulega Taryfa nr 13 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi zatwierdzona  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 grudnia 2023 r. decyzją DRG.DRG-2.4212.48.2023.KGa, oraz zmiana Taryfy z dnia 29 lutego 2024 r., decyzją DRG.DRG-24212.5.2024.KGa.

Wzrost cen paliwa gazowego wiąże się z koniecznością ustalenia nowych  zaliczek opłaty za gaz zbiorczy.  Opłata  będzie obowiązywać od miesiąca lipca 2024r.  Wzrost cen paliwa gazowego  jest  niezależny od Spółdzielni.

Szczegółowy wykaz taryf do wglądu na stronie internetowej oraz w siedzibie SM „Chemik”.