PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” we Wrocławiu ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław ogłasza przetarg (licytację) na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej: 23,20 przy ul. Chorwackiej 34/20 we Wrocławiu składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki
oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 1,14 m².

Przetarg  odbędzie się w dniu 11.07.2024r. o godz. 1000.

Cena wywoławcza lokalu do przetargu wynosi: 279 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tj. 12.025,86 zł/m².

Wadium w wysokości 30 000 zł płatne na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”

PKO BP S.A. III O/Wrocław nr 05 1020 5242 0000 2902 0018 0547 do dnia 04.07.2024r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie potwierdzenia wpłaty wadium, złożenie oświadczenia do dnia 08.07.2024r. o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu szczegółowych warunków przetargu.

Minimalny krok postąpienia w wys. 300 zł/m².

Z treścią Statutu Spółdzielni dot. zasad organizacji przetargów, oraz z treścią oświadczeń należy zapoznać się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” we Wrocławiu w godzinach jej pracy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Mieszkanie można oglądać po telefonicznym ustaleniu terminu z Działem Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” tel. (71) 798-50-53.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.