WAŻNE RODO!

W związku z koniecznością uzyskania ZGODY na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wypełnienie i dostarczenie przesłanych dEklaracji na adres Spółdzielni. Brak ww. dokumentu skutkować będzie koniecznością usunięcia Państwa danych tj.…

Czytaj dalejWAŻNE RODO!