PRZETARG NA MONTAŻ SZLABANÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”, 51–107 Wrocław, ul. Chorwacka 45, tel. 71/798–50–50 ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji oraz na wykonanie systemu parkingowego – szlabanów na osiedlu Różanka, teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” obejmujący ulice Chorwacką, Jugosłowiańską i Bezpieczną.

  • Oferty należy składać w zamkniętych i oznaczonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław do dnia 08.03.2024 r. do godz. 12:00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godz. 10:00
  • Specyfikacje dostępne w cenie 100,00 zł/netto.
  • Wadium w kwocie 30 tys. płatne do dnia 6.03.2024

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów pisemnie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. (71) 798–50–53, 798-50-51

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.