HARMONOGRAM PODSTAWIANIA KONTENERÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE

SM „Chemik” informuje, Że wszystkie odpady o dużych gabarytach należy wrzucać bezpośrednio do kontenerów podstawianych przez WPO Alba. Odpadów nie wolno porzucać w piwnicach, przy osłonach śmietnikowych lub szczytach budynków. Harmonogram podstawiania kontenerów:

Chorwacka 78: 9.01, 6.02, 5.03

Chorwacka 33: 26.01, 22.03

Bezpieczna 10: 23.01, 19.03 

Bezpieczna 20: 13.02, 26.0

Bezpieczna 29: 06.02                 

Jugosłowiańska 93: 23.01, 27.02, 19.03

Parnickiego 2: 19.01, 20.02, 19.03 

Parnickiego 6: 06.02

Parnickiego 7: 23.02

Parnickiego 23 – 19.01, 22.03,                     

Zaułek Rogoziński 1- 23.01,            

Zaułek Rogoziński 11 – 12.03,

Zaułek Rogoziński 5a – 13.02,          

Zaułek Rogoziński 15 – 2.01, 5.03      

Harmonogram podstawiania kontenerów znajduje się także na stronach Ekosystemu: www.ekosystem.wroc.pl.

Przedmiotowe kontenery są przeznaczone dla całego obszaru zabudowanego budynkami wielolokalowymi lub jednorodzinnymi.

Odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odpady remontowe i budowlane, opony, smary, oleje można dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

  1. pszok – UL. MICHALCZYKA 10 CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8:00 – 17:00 I W SOBOTY 8:00 – 16:00
  2. PSZOK – UL. JANOWSKA 51 CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ORAZ W WYBRANE SOBOTY 7:00 – 15:00