WAŻNE RODO!

W związku z koniecznością uzyskania ZGODY na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wypełnienie i dostarczenie przesłanych dEklaracji na adres Spółdzielni.

Brak ww. dokumentu skutkować będzie koniecznością usunięcia Państwa danych tj. nr telefonów, adresu do korespondencji czy adresu e-mail, co może utrudnić kontakt w sytuacjach awaryjnych, a korespondencja będzie kierowana wyłącznie na adres lokalu, do którego posiadacie Państwo tytuł własności.