dot. ul. Chorwacka 16-48

SM „Chemik” informuje, że będzie składany wniosek przez Polską Spółkę Gazownictwa do Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Rolnictwa i Środowiska o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków rosnących na „oczku” przydomowym przy ul. Chorwackiej 18 – od strony nr 16.

Drzewa rosną na instalacji gazowej, która wymaga modernizacji i wymiany rur w ziemi.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie ewentualnych uwag na piśmie do sekretariatu do 22.04.2024 r.