Segregacja śmieci

SM „Chemik” przypomina o konieczności selektywnej zbiórki odpadów, gdyż tylko to pozwała na obciążanie Państwa niższą stawką za wywóz śmieci.
Kontrola przeprowadzona w dniu 23.02.2024 r. przez WPO ALBA wykazała, że nie są segregowane odpady a w pojemnikach na odpady zmieszane znajduje się makulatura i tworzywa. Takie postępowanie może skutkować naliczeniem wyższych opłat.
Prosimy wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów.