PRZEGLĄD ELEKTRYCZNY

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.01.2024 r. rozpocznie się KONTROLAINSTALACJIELEKTRYCZNEJ w ramach przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie zgodnym z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami).

Przegląd wykonuje firma:

  • INSTAL Daria Olczak: NIP 622-155-02-45, Regon: 251577357

HARMONOGRAMPRAC DLA MIESZKAŃ PRZY:

  • 30.01.24 r. ul. Parnickiego  8, 10, 12,14
  • 31.01.24 r. ul. Parnickiego 16, 18 ,20, Chorwacka 2A
  • 01.02.24 r. ul. Chorwacka 2 B, 2 C Jugosłowiańska 65 C