OGŁOSZENIE

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich   Kogeneracja S.A. od 1 stycznia 2024 r. wprowadza nową taryfę dla ciepła, nr OWR.4210.67.2023.1276.XXIV.DBD zatwierdzoną decyzją  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 11 grudnia 2023r., Fortum  Power and Heat Polska Sp. z o.o wprowadza do stosowania od 1 stycznia 2024 r. nową taryfę dla ciepła, nr OWR.4210.62.2023.134.XXII.DBD zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 12 grudnia 2023r.

Powyższe zmiany cen są niezależne od Spółdzielni.

Zaliczki na poczet opłat centralnego ogrzewania i podgrzania wody zostaną dostosowane indywidualnie i dostarczone wszystkim mieszkańcom.

Szczegółowy wykaz taryf w załączeniu oraz w siedzibie SM.