HARMONOGRAM PODSTAWIANIA KONTENERÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE

SM „Chemik” informuje, Że wszystkie odpady o dużych gabarytach należy wrzucać bezpośrednio do kontenerów podstawianych przez WPO Alba. Odpadów nie wolno porzucać w piwnicach, przy osłonach śmietnikowych lub szczytach budynków. Harmonogram podstawiania…

Czytaj dalejHARMONOGRAM PODSTAWIANIA KONTENERÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE

SZLABANY

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU PARKINGOWEGO Możliwe powody awarii szlabanów: zbyt szybki podjazd pod szlaban (prosimy podjedź wolniej 20-30 km/h), zbyt bliski podjazd pod szlaban (pole detekcji to odległość ok 1-2…

Czytaj dalejSZLABANY

UWAGA

Przypominamy mieszkańcom o zakazie rozlewania w piwnicach i na klatkach schodowych substancji żrących i drażniących m. in. Lizolu i środków o dużym stężeniu chloru. Substancje te są szkodliwe dla zdrowia,…

Czytaj dalejUWAGA

WAŻNE RODO!

W związku z koniecznością uzyskania ZGODY na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wypełnienie i dostarczenie przesłanych dEklaracji na adres Spółdzielni. Brak ww. dokumentu skutkować będzie koniecznością usunięcia Państwa danych tj.…

Czytaj dalejWAŻNE RODO!