ZAKAZ ROZPALANIA OGNIA / OGNISK

SM „Chemik” przypomina o bezwzględnym zakazie rozpalania ognia/ognisk oraz grillowania na trawnikach i balkonach na terenie osiedla.

Zgodnie z „Regulaminem korzystania z lokali mieszkalnych i terenów Spółdzielni oraz porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” we Wrocławiu” § 15 ust. 1. pkt 7) zabrania się „wzniecania i utrzymywania otwartego ognia w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, piwnicach oraz w otoczeniu budynku oraz grillowania na balkonach i loggiach
z użyciem środków palnych”.