UWAGA

Przypominamy mieszkańcom o zakazie rozlewania w piwnicach i na klatkach schodowych substancji żrących i drażniących m. in. Lizolu i środków o dużym stężeniu chloru. Substancje te są szkodliwe dla zdrowia, nie są skuteczne przy dezynfekcji. Do dezynfekcji stosujemy preparaty na bazie alkoholu, dopuszczone do obrotu detalicznego.