środa, 08 listopad 2017 11:06

UWAGA!

SM „Chemik” informuje, że w dniach od 15.11.2017 r. do 4.12.2017 r. wyłożona będzie w piwnicach budynków trutka na szczury – Rat Killer. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wpuszczanie do piwnic zwierząt domowych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" będzie pełnić dyżur w dniu 30.11.2017 r. od godz. 15:30 do 16:30 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7, ul. Chorwacka 45 we Wrocławiu.

Strona 1 z 6