środa, 18 kwiecień 2018 08:05

Dyżur Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" będzie pełnić dyżur w dniu 26.04.2018 r. od godz. 15:30 do 16:30 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7, ul. Chorwacka 45 we Wrocławiu.

poniedziałek, 16 kwiecień 2018 10:42

PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” we Wrocławiu przedstawia zmiany do Statutu SM „Chemik” w związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2017 r. ustawy z dnia 20.07.2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Ustawodawca wyznaczył spółdzielniom termin 12 miesięcy na dostosowanie Statutów do wymogów nowego prawa.

Prosimy o zapoznanie się z jego zapisami oraz zgłaszanie w formie pisemnej uwag i propozycji do 30.04.2018 r. Ostateczna analiza prawna w przypadku pozytywnej opinii znajdzie odzwierciedlenie w zapisach projektu Statutu, który zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu w 2018 r.

Aktualnie obowiązujący Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” we Wrocławiu został zatwierdzony w Krajowym Rejestrze Sądowym 23.06.2017 r.

czwartek, 15 marzec 2018 11:01

UWAGA!

UWAGA MIESZKAŃCY !

   SM „Chemik” apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami (oszustami) podającymi się za pracowników Spółdzielni, dokonujących rozliczeń finansowych np. za zużytą wodę.

UWAGA – TO JEST OSZUSTWO!

Wszelkie rozliczenia ze Spółdzielnią realizuje się bezgotówkowo. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków na Policję.

Nie wysyłamy żadnych firm oferujących usługi wykonywane w mieszkaniach /wymiana drzwi, kuchenek gazowych, czujników gazu, okien, domofonów itp./  

O wszystkich prowadzonych pracach Spółdzielnia informuje poprzez stosowne ogłoszenia.

Strona 1 z 7