piątek, 08 wrzesień 2017 07:51

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”, 51 – 107 Wrocław ,ul. Chorwacka 45 , tel. 798 – 50 – 50 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nw. prac remontowych :

Roboty remontowe instalacyjne polegające na przebudowie przyłączy wodociągowych w  budynkach mieszkalnych   ul. Chorwacka 68 – 78 – 3szt. , ul. Chorwacka 80 – 88 –               2 szt. ,  ul. Chorwacka 90 - 96 – 2 szt. we Wrocławiu.

Oferty należy składać w zamkniętych i oznaczonych kopertach w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” ul. Chorwacka 45 do dnia  20.09.2017r. do godz. 14°°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2017.r. o godz. 10°°.

Oferty należy opracować w oparciu o specyfikacje , dokumentację techniczną , przedmiar - całość dostępna  w cenie 100 zł. / netto/.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów pisemnie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. ( 71 ) 798 – 50 – 51.

Informujemy, że nie przesyłamy specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

SM „Chemik” przedstawia harmonogram podstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2017 r.

Miejsca podstawiania: Chorwacka 78 i Jugosłowiańska 93.

 • 10, 24 stycznia 
 • 7, 21 lutego 
 • 7, 21 marca 
 • 4, 18 kwietnia 
 • 9, 23 maja 
 • 6, 20 czerwca 
 • 4,18 lipca
 • 8, 22 sierpnia
 • 12, 26 września
 • 10, 24 października
 • 7, 21 listopada
 • 5, 19 grudnia

Przypominamy, że niepotrzebne rzeczy o dużych gabarytach należy umieszczać bezpośrednio w podstawionych kontenerach lub odwozić do PSZOK przy ul. Michalczyka.

piątek, 16 grudzień 2016 12:30

AKTUALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Strona 1 z 6