SM "Chemik" informuje o terminach podstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2018 r.:

9, 23 stycznia

6, 20 lutego

6, 20 marca

3, 17 kwietnia

8, 22 maja

5, 19 czerwca

3, 17, 31 lipca

21, 28 sierpnia

11, 25 września

9, 23 października

6, 20 listopada

4, 18 grudnia

Odpady wielkogabarytowe należy umieszczać bezpośrednio w pojemnikach ustawionych w pobliżu osłony śmietnikowej przy ul. Jugosłowiańskiej 93 oraz przy wjeździe na parking przy ul. Chorwackiej 78.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" będzie pełnić dyżur w dniu 28.12.2017 r. od godz. 15:30 do 16:30 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7, ul. Chorwacka 45 we Wrocławiu.

Strona 1 z 6